Kinh Doanh: 090 1818 028

Dịch vụ: 0938 900 817

BẢNG GIÁ XE

Traveller
Premium 7 chỗ

Giá xe 1.599.000.000đ
Phí trước bạ 191.880.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480.700đ
Phí đăng ký biển số xe 20.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.813.260.700đ

1.599 triệu đồng

d